Loading…
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pożyczki dla MŚP z RPO WL 2014-2020

Nowy projekt dedykowany dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” realizuje nowy projekt, w ramach którego dostępne są niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego.

Pożyczki udzielane są w ramach zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowy Operacyjnej 2/RPLU/3619/2019/V/DIF/204 Instrument Finansowy – Pożyczka Mała oraz Pożyczka Duża w związku z realizacją na podstawie Umowy o Finansowaniu między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości projektu „Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku zawarcia Umowy Operacyjnej 2/RPLU/3619/2019/V/DIF/204 przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mają dostęp do preferencyjnych pożyczek unijnych. Wartość projektu 10 526 315,79 zł, kwota wkładu wniesionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego wynosi 10 000 000,00 zł. Głównym celem projektu jest ułatwienie przedsiębiorcom z terenu województwa lubelskiego dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Planowane efekty to udzielenie co najmniej 17 Pożyczek małych i co najmniej 6 Pożyczek dużych.

1. Parametry pożyczek

  Pożyczka mała Pożyczka duża
wartość pożyczki do 250 000,00 zł  od 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
okres spłaty   do 5 lat   do 8 lat
okres karencji w spłacie kapitału  do 6 miesięcy do 6 miesięcy
grupa docelowa mikro i małe przedsiębiorstwa   mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
oprocentowanie w skali roku

- na zasadach rynkowych od 6,41%
- na zasadach pomocy de minimis: 5,81%

- na zasadach rynkowych od 6,41%
- na zasadach pomocy de minimis: 5,81%
Wkład własny nie jest wymagany  nie jest wymagany 
dodatkowe opłaty i prowizje brak brak
 1. Przeznaczenie finansowania (Cele Inwestycji)

Z pożyczek finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, a ponadto kapitał obrotowy i koszty bieżącej działalności przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone w szczególności na:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 1. Zabezpieczenia spłaty pożyczki

Zabezpieczenie obligatoryjne: weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową.

Zabezpieczenia dodatkowe: (poręczenie osób fizycznych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, blokada środków na rachunkach bankowych itp.)

 1. Ograniczenia w finansowaniu

Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na: 

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 2. prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 5. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 6. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 7. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 8. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 9. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 10. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 11. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 12. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 13. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 14. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 15. finansowanie inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych;
 16. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

COVID-19 (RPO WL 2014-2020 BGK)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI DORADCAMI
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
nr telefonu 81 470 09 00 lub 81 470 09 02

ul. Mościckiego 1, 24-110 PUŁAWY (budynek Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, I PIĘTRO)
ul. Lubelska 2e, 24-100 PUŁAWY (CENTRUM MIASTA Puławy, II PIĘTRO)

 

Jeżeli nie znalazłeś oferty dla siebie sprawdź inne oferty dofinansowania.

Podaruj 1% podatku

KRS: 0000097219
Przekazanie podatku nic Cię nie kosztuje a pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.
Sprawdź jak wypełnić PIT lub przyjdź po informację do nas!!!

Kontakt

Fundacja "Puławskie Centrum Przedsiębiorczości"
24-110 Puławy,
ul.Mościckiego 1
tel. (81) 470 09 00,
tel. (81) 470 09 01
fax. (81) 470 09 30

Punkt Konsultacyjny KSU
24-100 Puławy
ul. Lubelska 2e IIp
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (81) 470 09 00
fax. (81) 470 09 30

Jesteś tutaj: Home Projekty Projekty zrealizowane Fundusz pożyczkowy Pożyczki dla MŚP z RPO WL 2014-2020