Startuj z biznesem

baner01

Przypominamy, że w związku ze zbliżającymi się terminami zakończenia wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznanych w ramach projektu „Startuj z biznesem” należy złożyć do Biura projektu rozliczenia przyznanych wsparć. Zgodnie z instrukcjami, które otrzymali Państwo na szkoleniu z rozliczania przyznanych wsparć:

  • Rozliczenie kosztów inwestycji Uczestnik przedkłada Beneficjentowi do zatwierdzenia w wyznaczonym terminie (najpóźniej 30 dni roboczych od dnia zakończenia wydatkowania środków wskazanych w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego w § 3 pkt 3 ust. 2).
  • Rozliczenie wydatków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego BP przedkłada Beneficjentowi do zatwierdzenia w wyznaczonym terminie (najpóźniej 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy – rozliczenie 1 transzy, w terminie do 10 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana transza podstawowego wsparcia pomostowego – rozliczenie każdej następnej transzy). Zestawienie za ostatnią 5 transzę należy złożyć najpóźniej do 16.06.2015r.
    Rozliczenie wszystkich wydatków podstawowego wsparcia pomostowego powinno nastąpić do dnia 22.06.2015r.

Uczestników projektu, którzy złożyli do Biura Projektu wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego informujemy, iż w dn. 23.01.2015r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) zatwierdził decyzję Komisji Oceny Wniosków, podjętą na posiedzeniu Komisji w dn. 13.01.2015r. Poniżej zamieszczamy zatwierdzone przez IW/IP2 podstawowe i rezerwowe listy wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podstawowego wsparcia pomostowego wyłonionych do objęcia wsparciem oraz listę wniosków przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, niekwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami §4 pkt 28 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Startuj z biznesem” wszyscy uczestnicy projektu, którzy aplikowali o wsparcie finansowe zostaną poinformowani o ostatecznych wynikach weryfikacji merytorycznej złożonych przez siebie wniosków, w tym też o wysokości przyznanego wsparcia nie później niż w dniu 28.01.2015r. Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na informację oraz sprawdzenie swoich skrzynek mailowych.

  • Lista wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, którym przyznano środki finansowe w ramach projektu „Startuj z biznesem”
  • Lista rezerwowa  wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu „Startuj z biznesem”
  • Zakodowana lista wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości nie kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu „Startuj z biznesem”
  • Zakodowana lista wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, który został wycofany ze względu na rezygnację Uczestnika z dalszego udziału w projekcie „Startuj z biznesem”
  • Lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu „Startuj z biznesem”
  • Rezerwowa lista wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu „Startuj z biznesem”

Kontakt

Startuj z biznesem
24-110 Puławy
ul. Mościckiego 1
Tel. 81 470 09 00
Tel. 81 470 09 01
fax. 81 470 09 30
email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jesteś tutaj: Home Aktualności